วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


วันเสาร์ ที่25 สิงหาคม 2555

เวลา                     รายการ

08.45 น.                ตื่นนอน
08.50 น.                อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน
09.30 น.                กินอาหารเช้า
10.00 น.                ดูทีวี
10.35 น.                ช่วยแม่ขายอาหาร
13.30 น.                กินข้าวกลางวัน
13.35 น.                ทำการบ้าน
15.50 น.                เล่นคอม
16.30 น.                รดน้ำต้นไม้
17.00 น.                ไปตลาดกับแม่
17.40 น.                ไปบ้านยาย
20.00 น.                กินอาหารเย็น
21.00 น.                ทำการบ้าน
23.35 น.                จัดตารางสอน
23.45 น.                นอนหลับ     

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555

เวลา                รายการ

05.30 น.          ตื่นนอน
05.35 น.          อาบน้ำ แต่งตัว
06.40 น.          กินอาหารเช้า
06.55 น.          เดินทางไปโรงเรียน
07.20 น.          ถึงโรงเรียน
07.45 น.          เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น.          เรียนหนังสือภาคเช้า
11.45 น.          กินอาหารกลางวัน
12.35 น.          เรียนหนังสือภาคบ่อย
16.00 น.          ทำเวณ
16.15 น.          นั่งเล่นกับเพื่อน
16.50 น.          กลับบ้าน
17.30 น.          ทำการบ้าน
19.40 น.          กินอาหารเย็น
20.10 น.          ดูทีวี
22.00 น.          ทำการบ้าน
23.00 น.          จัดตารางสอน
23.15 น.          นอนหลับ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555

เวลา                รายการ

05.30 น.          ตื่นนอน
05.35 น.          อาบน้ำ แต่งตัว
06.40 น.          กินอาหารเช้า
06.55 น.          เดินทางไปโรงเรียน
07.20 น.          ถึงโรงเรียน
07.45 น.          เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น.          เรียนหนังสือภาคเช้า
11.45 น.          กินอาหารกลางวัน
12.35 น.          เรียนหนังสือภาคบ่อย
16.00 น.          ทำเวณ
16.15 น.          นั่งเล่นกับเพื่อน
16.50 น.          กลับบ้าน
17.30 น.          ทำการบ้าน
19.40 น.          กินอาหารเย็น
20.10 น.          ดูทีวี
22.00 น.          ทำการบ้าน
23.00 น.          จัดตารางสอน
23.15 น.          นอนหลับ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555

เวลา                รายการ

05.30 น.          ตื่นนอน
05.35 น.          อาบน้ำ แต่งตัว
06.40 น.          กินอาหารเช้า
06.55 น.          เดินทางไปโรงเรียน
07.20 น.          ถึงโรงเรียน
07.45 น.          เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น.          เรียนหนังสือภาคเช้า
11.45 น.          กินอาหารกลางวัน
12.35 น.          เรียนหนังสือภาคบ่อย
16.00 น.          ทำเวณ
16.15 น.          นั่งเล่นกับเพื่อน
16.50 น.          กลับบ้าน
17.30 น.          ทำการบ้าน
19.40 น.          กินอาหารเย็น
20.10 น.          ดูทีวี
22.00 น.          ทำการบ้าน
23.00 น.          จัดตารางสอน
23.15 น.          นอนหลับ

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2555

เวลา                รายการ

05.30 น.          ตื่นนอน
05.35 น.          อาบน้ำ แต่งตัว
06.40 น.          กินอาหารเช้า
06.55 น.          เดินทางไปโรงเรียน
07.20 น.          ถึงโรงเรียน
07.45 น.          เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น.          เรียนหนังสือภาคเช้า
11.45 น.          กินอาหารกลางวัน
12.35 น.          เรียนหนังสือภาคบ่อย
16.00 น.          ทำเวณ
16.15 น.          นั่งเล่นกับเพื่อน
16.50 น.          กลับบ้าน
17.30 น.          ทำการบ้าน
19.40 น.          กินอาหารเย็น
20.10 น.          ดูทีวี
22.00 น.          ทำการบ้าน
23.00 น.          จัดตารางสอน
23.15 น.          นอนหลับ

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555

เวลา                รายการ

05.30 น.          ตื่นนอน
05.35 น.          อาบน้ำ แต่งตัว
06.40 น.          กินอาหารเช้า
06.55 น.          เดินทางไปโรงเรียน
07.20 น.          ถึงโรงเรียน
07.45 น.          เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.20 น.          เรียนหนังสือภาคเช้า
11.45 น.          กินอาหารกลางวัน
12.35 น.          เรียนหนังสือภาคบ่อย
16.00 น.          ทำเวณ
16.15 น.          นั่งเล่นกับเพื่อน
16.50 น.          กลับบ้าน
17.30 น.          ทำการบ้าน
19.40 น.          กินอาหารเย็น
20.10 น.          ดูทีวี
22.00 น.          ทำการบ้าน
23.00 น.          จัดตารางสอน
23.15 น.          นอนหลับ

บันทึกประจำวัน

วันอาทิตย์ ที่19 สิงหาคม 2555

เวลา                     รายการ

08.45 น.                ตื่นนอน
08.50 น.                อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน
09.30 น.                กินอาหารเช้า
10.00 น.                ดูทีวี
10.35 น.                ช่วยแม่ขายอาหาร
13.30 น.                กินข้าวกลางวัน
13.35 น.                ทำการบ้าน
15.50 น.                เล่นคอม
16.30 น.                รดน้ำต้นไม้
17.00 น.                ไปตลาดกับแม่
17.40 น.                ไปบ้านยาย
20.00 น.                กินอาหารเย็น
21.00 น.                ทำการบ้าน
23.35 น.                จัดตารางสอน
23.45 น.                นอนหลับ